Çalışma hayatında çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda yapılan düzenlemelere iş sağlık güvencesi denmektedir. Çalışanların gerek sosyal gerek rusal ve bedensel sağlıkları için mevcut çalışma ortamın en iyi hale getirilmesi oldukça önemlidir. Yapılan istatistiklerde bu konuda çok sayıda insanımızın öağdur olduğu aşikardır. Her gün haberlerde yaşanan iş kazaları neticesinde çok sayıda insanın ağır kazalar geçirdiği ve hatta bir çoğunun ölmesi durumundaki haberler kulağa yabancı gelmemektedir.

İş kazalarının çok fazla nedeni olabilir. Yaşanan kazaların pek çoğu dikkatsilik ve ihmalden kaynaklanabilmektedir. Gerekli tedbirler alınmadığı için ve güvenlik önlemlerinin yeterince yapılmadığı için iş kazalarının önüne geçmek neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu konularda devlet ne kadar tedbir almak için çeşitli yasalar düzenlese de bu konuda hala mağduriyetlerin yaşandığını düşünürsek ve  kaza haberlerinin hala gündemden düşmedğini düşünürsek bu anlamda hala eksik birşeylerin olduğunu düşünebiliriz. Pek çok insanın canına mal olan ve hayatının geri kalanını bu mağduriyete bağlı olarak kötü bir durumda geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımızı düşünürsek iş sağlığı ile ilgili güvenlik önlemlerinin daha iyi bir şekilde yapılmaları gerektiğini anlamak zor olmayacaktır.

İş Kazalarının Nedenleri

Çalışanların sağlığını tehtid eden, kurumların da maddi kayıplar almasına neden olan kazalarda  iş sağlık güvencesinin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. İş kazaları çeşitli nedenlerden olabilmektedir. Birden çok sebebi bu durumun nedeni olabilir. En önemli nedenler arasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasını söyleyebiliriz. İş ortamındaki koşullar çalışanlar için uygun hale getirilmediği müddetçe bu kazaların önlenmesini düşünmek bir hayalden öte geçmeyecektir. Bu konuda iş güvenliği yeterince sağlanmadığı iş ortamı açısından ciddi sağlık sorunları oluşan pek çok insana rastlarız. Örneğin ağır kimyasallar yüzünden işçilerin kanser olma riski artabilmekte ve bu konuda önlem alınmadığı zaman ölümler yaşanabilmektedir. Bunun gibi ağır işlerde çalışanlar için bu işlerde çalışırken gerekli önlemler için gereken malzemelerin en iyi şekilde sağlanmaması çalışanların hayatlarına kadar varabilecek kazalara neden olabilir. Bunun gibi iş güvenliği açısından tehlike oluşturacak önlemlerin alınmaması kazaların artmasına neden olabilir.

Kurumların gerekli tedbirleri almamasından dolayı iş kazaları kaynaklandığı gibi çalışanların kendi dikkatsizliklerinden de pek çok iş kazası yaşanabilmektedir. Meslek kazaları olarak adlandıracağımız bu durumlarda çalışanlar ciddi anlamada zarar görebilmektedirler. Örneğin dikkat etmediği için elini makineye kaptıran, makine kullanırken kaza yapan pek çok çalışanda bulunmaktadır.

İşçi Sağlığı ve Güvenlik Önlemleri

İş kazalarının önüne geçmek için işçi sağlığı ve güvenlik önlemleri açısından yapılabilecek çok durum vardır. Özellikle işverenlerin bunları yaparak işçi sağlığını korumada ve güvenlik önlemlerini sağlamada iş kazalarını büyük ölçüde önlemede yararı olacaktır. İşçi sağlığı ve güvenlik önlemlerini sağlamak için yapılacaklar;

  • İşverenlerin çalışanları için gerekli olan sağlık koşullarını en iyi şekilde sağlamaları gerekir. İşçilerin sosyal,psikolojik ve fiziksel açıdan sağlıklarını etkileyecek durumları ortadan kaldırmaları gerekir.
  • İşlerin dağılımında çalışananın durumuna göre kişiye uygun görev dağılımı yapılmalıdır.
  • Tehlike oluşturacak her türlü tedbirin önceden alıması gerekir.
  • İş güvenlik eğitimi almış elemanların bu konuda yetiştirilerek iş yerlerinden görevlendirilmeleri yerinde olacaktır.
  • Çok uzun mesai saatlerinde işçi çalıştırmamak gereklidir.
  • Çocuk yaşta işçilerin çalışmasına izin vermemelidir.
  • Çalışanlar için gerekli sağlık sigortasının yapılması gerekir.
  • Bunlar dışında çalışanşarında ek olarak çalışırken daha dikkatli olmaları kendi iş sağlıkları açısından önemlidir.